porta-garatge-molla-de-torsió-6

Barra de bobinatge de la porta del garatge